Mission

Vårt mål är att vara en högt värderad partner genom att erbjuda skräddarsydd rådgivning till våra kunder inom redovisning, konsultering och juridiska tjänster. Vi bygger personliga lösningar till våra kunder genom långvarig yrkeskunnighet.

AUDITTRUST-SL is an independent advisory firm specializing in accounting, business and legal advisory.
AUDITTRUST-SL is the trading name of AUDITTRUST-SL Oy, a company registered in Finland.
AUDITTRUST-SL does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content on this website or any documentation and external links provided. Professional advice should be obtained before acting or refraining from acting on the contents of this website.
Any and all intellectual property rights subsisting in this website are, and shall continue to be, owned by (or licensed to) AUDITTRUST-SL Oy.
References to AUDITTRUST-SL are to AUDITTRUST-SL Oy.

banner1024x200

Mission

Vårt mål är att vara en högt värderad partner genom att erbjuda skräddarsydd rådgivning till våra kunder inom redovisning, konsultering och juridiska tjänster. Vi bygger personliga lösningar till våra kunder genom långvarig yrkeskunnighet.