Mission

Vårt mål är att vara en högt värderad partner genom att erbjuda skräddarsydd rådgivning till våra kunder inom redovisning, konsultering och juridiska tjänster. Vi bygger personliga lösningar till våra kunder genom långvarig yrkeskunnighet.

AUDITTRUST-SL Oy är anknytat till audittrust international, ett oberoende institut som koordinerar och främjar internationellt samarbete mellan professionellt kvalificerade företag inom redovisning, konsultering och juridik.

Audittrust international har certifierat vårt företag som en pålitlig partner för internationellt högstandardiserade redovisnings-, revisions- och skattetjänster och har tagit vårt företag med i sin internationella portfölj av kvalificerade företag. Denna tillhörighet ger oss möjligheten att utnyttja sakkunskapen hos partnerföretag inom mer än 100 länder runtom världen för att tillhandahålla kompetent och omfattande stöd till våra internationellt verksamma kunder i utländska jurisdiktioner.

banner1024x200

Mission

Vårt mål är att vara en högt värderad partner genom att erbjuda skräddarsydd rådgivning till våra kunder inom redovisning, konsultering och juridiska tjänster. Vi bygger personliga lösningar till våra kunder genom långvarig yrkeskunnighet.