Mission

Vårt mål är att vara en högt värderad partner genom att erbjuda skräddarsydd rådgivning till våra kunder inom redovisning, konsultering och juridiska tjänster. Vi bygger personliga lösningar till våra kunder genom långvarig yrkeskunnighet.

AUDITTRUST-SL Oy är ett oberoende konsulteringsföretag specialiserad inom redovisning, konsultering och juridisk rådgivning. Med flera års erfarenhet inom finansiell rådgivning ligger vår expertis i att ge objektiv rådgivning inom revision, riskhantering, corporate finance och affärsjuridik.

Vår entreprenöriell tillvägagångssätt gör oss till en flexibel och kostnadseffektiv tjänsteleverantör och en pålitlig affärspartner. Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster, lösningar och branschexpertis för att uppnå våra kunders specifika mål. Våra kunder är främst små och medelstora företag som förvaltas av sina ägare. Vi bygger långsiktiga kundrelationer med fokus på värdeskapande aktiviteter och ett personligt tillvägagångssätt

banner1024x200

Mission

Vårt mål är att vara en högt värderad partner genom att erbjuda skräddarsydd rådgivning till våra kunder inom redovisning, konsultering och juridiska tjänster. Vi bygger personliga lösningar till våra kunder genom långvarig yrkeskunnighet.